Grafika komputerowa w USA

Jedno czesne – dwa dyplomy


W ramach programu Jedno czesne – dwa dyplomy będąc naszym studentem i płacąc tylko jedno czesne, możesz uzyskać dwa dyplomy: uczelni zagranicznej oraz WSIiZ.

 

 

USA


Indiana University – Purdue University
Indianapolis (IUPUI)


Według światowych rankingów Purdue University jest najlepszym amerykańskim uniwersytetem kształcącym w zakresie grafiki komputerowej. Studenci kształcą się w oparciu o amerykański program nauczania tego kierunku, dostosowany do polskich standardów kształcenia. W ramach umowy zajęcia prowadzone są w WSIiZ przez wykładowców amerykańskich. W tym roku na naszą uczelnię przyjadą m.in. profesor Dan Baldwin oraz John Ludwick –  animator, który współpracował z Cartoon Network.

 


Wielka Brytania

 

  • University of Huddersfield
  • University of Derby
  • University of Salford
  • University of Central Lancashire (UCLAN)
  • Coventry University
  • Birmingham City University
  • Sheffield Hallam University
  • University of Glamorgan
  • TASMAC London School of Business
  • EThames London Graduate School


Studenci WSIiZ mogą realizować III rok studiów I stopnia na jednej z uczelni w Wielkiej Brytanii. Po realizacji programu za granicą studenci otrzymują dyplomy licencjata dwóch uczelni: polskiej i angielskiej.

 

 

Niemcy


International University of Applied Science,

Bad Honnef, Bonn


Na mocy podpisanej umowy studenci studiów stacjonarnych WSIiZ na kierunku Ekonomia mają możliwość zdobycia drugiego dyplomu na kierunku International Hospitality Management w uczelni z Niemiec. Studenci objęci programem Jedno czesne – dwa dyplomy studiują trzy lata w WSIiZ i jeden rok w Niemczech, a uiszczają opłatę za studia tylko na polskiej uczelni.

 


Dania

 

Roskilde Business College

Roskilde


Oferta dotyczy studentów studiów I stopnia kierunków Informatyka oraz Ekonomia. W ramach programu studenci Ekonomii studiują cztery semestry w WSIiZ i dwa semestry w Roskilde Business College, a studenci kierunku Informatyka studiują pięć semestrów w WSIiZ oraz dwa semestry w Danii. Uczestnicy programu uiszczają opłatę za studia tylko w polskiej uczelni. Po zakończonym programie studiów studenci otrzymają dyplom duńskiej uczelni Academy Profession Degree (AP).