Międzynarodowość uczelni

Instytut Badań nad Cywilizacjami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest jednostką badawczą o nastawieniu politologicznym i kulturowym. Naszą misją jest badanie zjawisk związanych z wielokulturowością i wskazywanie możliwości współpracy pomiędzy poszczególnymi obszarami cywilizacyjnymi.

 

Instytut prowadzi także działalność popularyzatorsko - edukacyjną, co jest szczególnie istotne w kontekście polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, będącej jednym z najważniejszych uczestników globalnej polityki współczesnego świata, a zarazem miejscem tworzenia się wielokulturowego społeczeństwa.

 

Organizujemy spotkania kulturowe - dni kultur Indii, Chin, Tybetu, Bangladeszu, Iranu, Nepalu, Nigerii, czy Japonii a także miesięczne bloki tematyczne, których zadaniem jest pokazanie różnych kręgów cywilizacyjnych z jak najszerszej perspektywy - historycznej, politycznej, religijnej i kulturowej.