Międzykulturowość

W ramach programu studiów na poszczególnych kierunkach studenci WSIiZ realizują również przedmioty z zakresu międzykulturowości:

 

 

Administracja – status prawny mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce

 

W ramach przedmiotu omawiane będą zagadnienia dotyczące sytuacji administracyjnoprawnej mniejszości narodowych i etnicznych na gruncie polskiego ustawodawstwa. Tym samym zdobędziesz wiedzę dotyczącą sfery językowej (w tym języka regionalnego) oraz w dziedzinie oświaty, kultury oraz życia politycznego mniejszości w Polsce.

 

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne – kultura i cywilizacje


Podczas zajęć z przedmiotu kultura i cywilizacje prezentowane będą zagadnienia związane m.in. z genezą cywilizacji, podziałem cywilizacyjnym świata, kontaktami zachodu ze światem islamu czy przyszłością cywilizacji. Zdobyta wiedza z zakresu różnic kulturowych i religijnych oraz specyfiki najważniejszych cywilizacji świata pozwoli Ci na lepsze zrozumienie globalnych procesów politycznych, ekonomicznych i analizowanie nowych zjawisk społecznych.

 

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – konflikty współczesnego świata


Konflikty współczesnego świata to przedmiot prezentujący najważniejsze współczesne konflikty: etniczne, religijne, ekonomiczne, ideowe a także analizujący fundamentalne zagrożenia cywilizacyjne i kulturowe. W trakcie zajęć zapoznasz się z zagadnieniami politycznej i gospodarczej rywalizacji między Wschodem i Zachodem, poznasz również podłoże terroryzmu i jego nowe odmiany, jak chociażby cyberterroryzm. Zgłębisz także różne aspekty i potencjalne konsekwencje konfliktów o wodę i inne zasoby naturalne, które mogą być jednymi z najbardziej zapalnych konfliktów XXI wieku.

 

 

Ekonomia, Informatyka, Kosmetologia – komunikacja międzykulturowa


W ramach tego przedmiotu na poszczególnych kierunkach zdobędziesz wiedzę dotyczącą różnic kulturowych i ich wpływu na proces komunikowania. Na Ekonomii i Informatyce zapoznasz się m.in. z typologią kultur, poznasz też zagadnienia związane z barierami w komunikacji międzykulturowej.  Na Kosmetologii z kolei poznasz kulturowe uwarunkowania zdobienia ciała, historię i znaczenie tatuażu, specyfikę komunikacji za pomocą body paintingu, czy wpływ wierzeń i religii na zdobienie ciała.

 

 

Turystyka i rekreacja – wielokulturowe aspekty podróżowania


W ramach przedmiotu poznasz zagadnienia związane z etyką podróżowania oraz pogłębisz wiedzę na temat różnic międzykulturowych w aspekcie turystyki. Podczas zajęć na tym kierunku poznasz m.in. funkcjonujące w danych kulturach stereotypy, psychologiczne wymiary kultur czy zagadnienia dotyczące turystyki, jako formy dialogu międzykulturowego.

 

 

Zdrowie publiczne – komunikacja wielokulturowa w aspekcie zachowań zdrowotnych


Podczas tych zajęć zapoznasz się z zagadnieniami z zakresu międzykulturowego pojęcia zdrowia czy prozdrowotnych aspektów żywienia na przykładzie wybranych kuchni europejskich.