Szkoły letnie i praktyki na całym świecie

Istotnym obszarem współpracy zagranicznej są szkoły letnie oraz warsztaty prowadzone przez kadrę międzynarodową. Studenci mają tu okazję pracować w wielokulturowym otoczeniu i zdobyć wiedzę oraz kompetencje przydatne w dalszej karierze zawodowej. Wspólnym przedsięwzięciem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Fachhochschule Bielefeld są, organizowane cyklicznie, zarówno w Polsce, jak i Niemczech, warsztaty z zakresu e-biznesu. Tematyka zajęć jest zróżnicowana i dostosowana do oczekiwań studentów. W ramach szkoły letniej studenci uczestniczą również w programie kulturalno-turystycznym. O randze szkoły świadczy fakt, iż działania w tym obszarze zostały docenione i wsparte po raz kolejny przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Studenci WSIiZ mają możliwość udziału w międzynarodowej szkole letniej „Lobbying European Union institutions. European Spring School”, która, jak co roku ma miejsce w Brukseli. Uczestnicy szkoły letniej zwiedzają instytucje związane z funkcjonowaniem UE, biorą udział w warsztatach, spotykają się z członkami Parlamentu Europejskiego. Za udział w międzynarodowej szkole letniej uczestnicy mają możliwość uzyskania punktów ECTS.

 

W ramach międzynarodowych programów nasza uczelnia realizuje także projekty praktyk zawodowych oraz staży skierowanych do studentów i absolwentów WSIiZ. Dzięki zagranicznym praktykom rozwiniesz swoje umiejętności zawodowe, międzykulturowe, językowe, nawiążesz kontakty oraz zwiększysz szanse na znalezienie dobrej pracy. Praktyki i staże to oferta dla studentów wszystkich kierunków. Organizowane są głównie za pośrednictwem Biura Karier oraz Działu Współpracy z Zagranicą WSIiZ, trwają od 3 do 12 miesięcy. Jednostki te współpracują z licznymi instytucjami edukacyjnymi oraz firmami. Wyjeżdżając na praktyki czy staże za granicę, zdobędziesz cenne doświadczenie i środki finansowe na dalszą edukację. Będziesz miał także możliwość zapoznania się z obowiązującym w danym kraju środowiskiem pracy.